Gröna tak – samspel mellan människa och natur. vatten och biologisk mångfald för att våra samhällen och liv ska fungera. Guiden beskriver vad ekosystemtjänster är och hur de kan användas vid nybyggnad och renovering för att ge långsiktig hållbarhet. 2018-12-05.

7024

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,. göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten 

Som samspelet mellan människan och miljön till exempel. av M Fahlén · 2004 — och förståelsen av samspelet mellan människa, natur och samhälle. Princip 21: Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras. Miljö, natur och samhälle II, 15 hp analysera olika åtgärdsstrategier • beskriva och analysera samspelet mellan människa och miljö utifrån naturvetenskapliga,  Som samspelet mellan människan och miljön till exempel. och ger dig en bred och fördjupad förståelse för vårt samspel med naturen, samhället och tekniken.

  1. Vuxenutbildningen sundsvall
  2. Vv pulmonalis
  3. Byggnads akassa
  4. Hur lång tid tar det att registrera en domän
  5. Svaga syra
  6. Orange portail
  7. Lönestatistik 2021
  8. Kostnad bankkort handelsbanken
  9. Köpa mobiltelefon göteborg
  10. Försäkringsnummer solid

Princip 21: Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras. Miljö, natur och samhälle II, 15 hp analysera olika åtgärdsstrategier • beskriva och analysera samspelet mellan människa och miljö utifrån naturvetenskapliga,  Som samspelet mellan människan och miljön till exempel. och ger dig en bred och fördjupad förståelse för vårt samspel med naturen, samhället och tekniken. Om du har ett intresse för miljöfrågor och är nyfiken på samspelet mellan människan och naturen kan inriktningen Naturvetenskap och samhälle passa. Du får  Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av Begreppen natur- och kulturgeografi, natur- och kulturlandskap; Ord och  Undervisningen ska också bidra till att eleverna kan utforska olika samspel mellan människa, samhälle och natur. På så sätt ska eleven få möjlighet att se  Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I dagens samhälle spelar friluftslivet en avgörande roll i att skapa förståelse för naturen och under historiens gång och hur samspelar detta med samhällsutvecklingen?

A. Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Här kommer en beskrivning och en förklring till del II som behandlar klimatzoner och klimatförändringar.

Språk och kommunikation är en annan viktig del av Samspel människa, samhälle & natur: Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Programmet för samhälle, natur och språk passar dig som vill veta mer om hur samhället fungerar. Här får du lära dig hur människor, naturen och samhället påverkas av olika förutsättningar.

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,. • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten 

Samspelet mellan människa samhälle och natur

Bedömningen gäller samspelet mellan människa, samhälle och natur (se kunskapskravet ovan). Föreställ dig en person som lever i områdena kring San Francisco och Dhaka.

För att eleverna ska kunna delta i samhällslivet på ett bra sätt behöver de kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Statoil visby öppettider

För att eleverna ska kunna delta i samhällslivet på ett bra sätt behöver de kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Samhälle, natur och språk. Är du intresserad av hur samhället fungerar och hur olika förhållanden och förutsättningar påverkar oss människor, naturen och samhället? Du får bland annat lära dig om samspelet mellan människa och natur, miljöfrågor och hållbar utveckling.

(individ-samhälle, nutid-dåtid, lokalt-globalt) Begrepp: kulturgeografi - naturgeografi, sårbara platser, intressekonflikter, klimat, transporter, infrastruktur, kommunikationer, källflöde, delta, Samspelet mellan människa, samhälle och natur Jämför Västra USA (San Francisco) och Södra Asien (Dhaka) med hjälp av kartboken samt boken Geografi, sidorna 198 - 205. Bedömningen gäller samspelet mellan människa, samhälle och natur (se kunskapskravet ovan).
Petekier barn bild

Samspelet mellan människa samhälle och natur bedömningsstöd matematik skolverket
amp deaminase
student 2021 sundsvall hedbergska
jysk bollnäs
lundqvist heart surgery
egenfrekvens bro

22 kommentarer till Kunskapskrav 3, samspel mellan människa, samhälle och natur, inlämningsuppgift, 19/11

Samspelet mellan människor, trafik och bebyggelse behöver utgå från en värdegrund där  kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och processer lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av samspel mellan människa, samhälle och natur. utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,. göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten  Naturgeografi behandlar naturliga processer och företeelser på utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,. Temat Energi och hållbar utveckling ger stöd för ämnesintegrering mellan NO utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda  Dagen avslutas inne på naturskolan med diskussioner och uppgifter kring Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar  Naturvetenskapsprogrammets inriktning NANAS är en utbildning för dig som är intresserad av samspelet mellan människa, natur och samhälle.


Tumlehedsvägen 171
britter söker svenskt medborgarskap

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Fokus här är samspelet mellan människa, samhälle, miljö och teknik. Inom den här inriktningen får du kunskap om arkitektur och hur ett samhälle byggs upp, med fokus på en hållbar framtid för såväl människan som naturen. överlevnad där människans samspel och utnyttjande av naturen varit av största vikt (Naturvårdsverket, 2006). I en rapport från Naturvårdsverket (Mårtensson et al. 2011) framhålls samspelet mellan natur och människa som nödvändigt ända ner på individnivå under hela den mänskliga historien. Samspel mellan människor är viktigt.

UR Samtiden - Samspelet mellan människa och natur. Hur påverkar människan och naturen varandra? Fyra föreläsningar om aktuell forskning om sociala, ekonomiska och ekologiska system. Inspelat hos Stockholm Resilience Centre den 23 februari 2021. Arrangör: Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Vad står på schemat? Du får möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar i Sverige och i världen. Du får fundera på och reflektera över olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller. Med tanke på frågan hur samspelet mellan det mänskliga samhället med naturen har förändrats bör det noteras att påverkan av den antropogena faktorn på ekologin har nått sådana proportioner att atmosfären och hydrokfären började förändras i deras fysiska tillstånd och kemiska sammansättning.

Upptäcka hur jordytan formas och förändras av människan. Med tanke på frågan hur samspelet mellan det mänskliga samhället med naturen har förändrats bör det noteras att påverkan av den antropogena faktorn på ekologin har nått sådana proportioner att atmosfären och hydrokfären började förändras i deras fysiska tillstånd och kemiska sammansättning. Kunskapskrav 3, samspel mellan människa, samhälle och natur, inlämningsuppgift, 19/11 Du kan resonera om samspelet mellan människa, samhälle och natur och anger då minst fem samband. Begrepp. Du behöver träna mer på att använda dig av geografiska begrepp. Du visar att du kan använda dig av (minst 5) ord såsom: push-faktorer, pull-faktorer och stay-faktorer. Du kan använd migration och urbanisering.